4,789 / ماهیانه

58.7%

کل درآمد

+14.17% ماه گذشته

8,695 / ماهیانه

97.5%

کل بازدیدکنندگان

-5.18% ماه گذشته

78% / ماهیانه

89.13%

کل رزروها

+12.2% ماه گذشته

42.000 / ماهیانه

56.48%

سود

+11.00% ماه گذشته

فعالیت های روزانه

وضعیت رزروها

سود

در انتظار
154
کامل شده
412
بازرگانی
125
بررسی شده
256
User Avatar

مختار مینائی

فول استک

بازدید املاک

مشتری سفارش ID ملک نوع تاریخ وضعیت عملیات
مختار مینائی #8457125 خرید کارت 10-7-2019 بدهکار
رحیم رضایی #96523154 خرید شبا 09-7-2019 پرداخت شده
رضا نیکزاد #95487512 دوبلکس رهن 08-7-2019 پرداخت شده
مختار مینائی #75485426 خرید مغاز 02-7-2019 ناموفق
زهرا باغدار #8457125 خرید ویلا 10-7-2019 پرداخت شده
رامین حامدی #96523154 خرید مغازه 09-7-2019 پرداخت شده
میلاد همتی #95487512 دوبلکس اجاره 08-7-2019 ناموفق
مهرداد ساعدی #75485426 خرید ویلا 02-7-2019 ناموفق
مختار مینائی

۲۱ دقیقه پیش

سلام یک سوال داشتم؟
شما

۵ دقیقه پیش

من ساناز هستم
مختار مینائی

۵۱ دقیقه پیش

ازاشنایی تون حوشحالم
میتونم کمک تون کنم؟